ජංගම දුරකථන
+86 18853290076
අප අමතන්න
+86 532 6776 9017
විද්යුත් තැපෑල
sales@sp-hengrong.com
 • pppe woven fabric
 • spunbonded pp nonwoven fabric

අපගේ නිෂ්පාදන

පීපී / පීඊ වියන ලද රෙදි සහ ස්පන්බොන්ඩඩ් පීපී නොන්වෝන් රෙදි නිපදවීම පිළිබඳ විශේෂ izing තාව

 • SINCE THE YEAR OF 1995SINCE THE YEAR OF 1995

  අවුරුදු 25 යි

  1995 වර්ෂය පව් කරන්න

 • VERSED SKILL
VERSED SKILL

  300+ සේවකයින්

  විවිධ කුසලතා

 • FACTORY OCCUPIED
FACTORY OCCUPIED

  වර්ග මීටර් 40,000

  කර්මාන්තශාලාව ක්‍රියාත්මක විය

අයදුම්පත්